BMD 2001

Up Objectieven Programma Inschrijven BMD 2002 BMD 2001 BMD 2000 Route Studenten

Bemas Maintenance Day 2001

 

Op woensdag 31 oktober 2001 organiseerde Bemas in de  Diamant Building een seminarie rond Kennisbeheer en onderhoud. Volgende themas's kwamen daarbij aan bod:
 

 • Wat is Knowledge Management (KM) ?
   
 • Hoe kunt u KM gebruiken in maintenance ?
   
 • Hoe start u een KM-project ?
   
 • Hoe motiveert u uw medewerkers om actief  te participeren ?
   
 • Wat brengt KM op ?

 
Tijdens de tweede Bemas Maintenance Day ontdekten de deelnemers alles over Maintenance Knowledge Management. In het eerste theoretische deel leerden ze de basis van kennisbeheer en hoe het kan worden geÔmplementeerd in een onderhoudsomgeving. Aan de hand van vier praktijkcases werd in het tweede deel gedemonstreerd hoe bedrijven dit concept concreet toepassen.

 • Hoe optimaliseert u de productiviteit van uw plant?

Ť Maintenance

In een globale economie, volstaat een gemiddelde basisperformantie niet meer.  Onderhoud betekent dus steeds meer continu verbeteren, in plaats van het onder controle houden van de technische installatie. Enkel via Maintenance Excellence en Best Practices kunnen we jaar na jaar de beste resultaten halen op verschillende sleutelgebieden. We kunnen dit realiseren door de voor handen zijnde resources te optimaliseren.

  

 • Wat is de belangrijkste resource in onderhoud?

Ť  Maintenance Knowledge

De kennis, het geheel van vaardigheden en know-how, bepaalt de resultaten binnen een onderhouds- en productieomgeving. We onderscheiden twee types kennis. De expliciete kennis vinden we terug in manuals, technische tekeningen, procedures, en de Maintenance Management Software (CMMS). De impliciete kennis, door opleiding en ervaring, is vooral opgeslagen in de hoofden van de eigen en externe medewerkers.

 

 • Hoe verhoogt u de efficiŽntie van onderhoud?

Ť   Maintenance Knowledge  Management

Onderzoek leerde dat tot 60% van de tijd van de onderhoudsmonteur verloren gaat door storingszoeken en het verzamelen van de nodige informatie, terwijl op een andere site reeds een oplossing voor hetzelfde probleem bedacht kan zijn. Anderzijds worden we geconfronteerd met een groot personeelsverloop en een pensioneringsgolf. We moeten daarenboven steeds meer realiseren met steeds minder mensen. Het verzamelen en beschikbaar maken van zowel de explicite als de implicite kennis kan dus belangrijke synergiŽn realiseren.

Het uiteindelijke doel van kennisbeheer is een verhoging van de efficiŽntie van het onderhoud vandaag; en het borgen van de kennis en competenties naar de toekomst toe.

        Programma van 31 oktober 2001

9h30 Ontvangst van de deelnemers - Koffie
10h00 Welkom door de voorzitter van Bemas Dhr. Johan De Coster
Belgian Maintenance Association
10h05 Inleiding door de Dagvoorzitter Dr. Ir. Francis Gallez
Solvay
10h15 Kennis Management in de onderhoudsomgeving Prof. L. Pintelon
CIB KUL Leuven
11h00 Break
11h15 Aanpak op strategisch niveau: Het werken aan gedragsverandering in uw bedrijf Dhr. Wout Steurs
KPMG
12h00 Praktische implementatie van een KM-project Ir. Steven Warmoes
Warmoes Consultants
12h45 Aperitief en verzorgde lunch
14h00 Case Electrabel Ir. Peter Vyvey
Electrabel
14h35 Case Eutectic + Castolin Group Dr. Gary Heath
Eutectic + Castolin Group
15h10 Break
15h30 Case Cargill Dhr. Paul De Ruijter
Cargill
16h05 Case Rugby Cement - RMC-Group Mr. Nick Sutherland
Rugby Cement
16h40 Panel + Vragenronde
17h00 Afsluitdrink met Broodjes
 
 
Programmabeschrijving:
  

Dr. Ir. Francis Gallez
Competitive Intelligence Manager

Inleiding door de dagvoorzitter

Solvay heeft reeds enkele jaren geleden belangrijke stappen op het gebied van "Knowledge Management" gezet. Wij stellen u dan ook als dagvoorzitter Dr. Ir. Francis Gallez voor. Als Competitive Intelligence Manager heeft hij dagelijks te maken met Kennisbeheer. Zijn visie en praktijkervaring vormen dan ook een zeer geschikte leidraad door het seminarie.

1. Kennis Management in de onderhoudsomgeving

Prof. Pintelon geeft een werkdefinitie van knowledge management en schetst kort de evolutie van dit concept.  We gaan daan dieper in op hoe dit concept past binnen hedendaags onderhoudsmanagement.  Vervolgens wordt een evaluatie gemaakt van knowledge management met referentie naar toepassing binnen de onderhoudscontext.

Daarbij komen volgende punten aan bod:
- de sterktes-zwaktes van het concept
- de implementatie van knowledge management
- de kritische succesfactoren
- de potentiŽle valkuilen.

De voordracht wordt afgesloten met een aantal praktische bedenkingen i.v.m. het implementeren van knowledge management concepten in onderhouds- beheer.
 

 

Prof. Liliane. Pintelon
Centrum voor Industrieel Beleid

 

 

Dhr. Wout Steurs
Chief Knowledge Officer (CKO)

2. Aanpak op strategisch niveau: Het werken aan gedragsverandering in uw bedrijf

Als u vertrekt van de visie dat uw medewerkers waardevolle kennisdragers zijn, betekent werken aan kennismanagement onder meer het werken aan gedragsverandering van medewerkers. Deze voordracht bespreekt het veranderingskundige aspect van kennismanagement. Aan de hand van een veranderkundig model wordt de implementatie van kennismanagement belicht op strategisch niveau.

 
3. Praktische implementatie van een KM-project

Wat is kennismanagment in de praktijk?  Vragen en antwoorden zijn het centrale element.

Welke hulpmiddelen zet je in?

Wat is de rol van "Communities of Practice", en van computerhulpmiddelen zoals Office en Intranet?

Wat is de rol van het management? Is een Kennismanager nodig?

Hoe start je Kennis Management op?

Hoe rendabel is Kennis Management?

  

Ir. Steven Warmoes
Managing Partner

 

 
  

Ir. Peter Vyvey
Project Manager MaintPro

4. Case Electrabel:
Ervaringsbeheer en kennisbeheer in de nieuwe Maintenance-service organisatie

4.1. Ervaringsbeheer in nucleaire energiecentrales.
De organisaties die de uitbating en het onderhoud van nucleaire centrales verzorgen hebben een lange traditie van ervaringsbeheer, van op een continue manier te leren van elkaar. Deze manier van werken was er al van voor "knowledge management" sprake was. Wat kunnen wij hieruit leren ?

4.2. Kennisbeheer in een nieuwe Maintenance-service organisatie.
Dit jaar kreeg de maintenance-organisatie van de klassieke produktie binnen Electrabel een nieuwe structuur. Klantgerichtheid, projectmatig werken en beheer/ontwikkeling van kennis/expertise/competenties stonden centraal bij de gemaakte keuzes. Welke zijn nu de belangrijkste veranderingen door deze nieuwe aanpak?

 

5. Case Eutectic + Castolin Group:
Successful Implementation of an Internally Developed International Maintenance Knowledge Management System-TEROLINK

The concept and development of a unique Global Repair and Maintenance Knowledge Management database will be presented. The reasons and goals for developing this project will be presented (best practice transfer, cost saving, etc.). The features of the in-house developed software and the operation in the field will be described. Further, the strategies for increasing usage of the software, obtaining new knowledge, protection of the knowledge and integration into the customerís business will be discussed.

  

Dr. Gary Heath
Director of Marketing

  

Ing. Paul M. de Ruijter
General Manager Maintenance & Reliability Europe

6. Case Cargill:
The management and protection of Intellectual Property and Knowledge

In 1995, Cargill realized that many of our de-centralized operations would benefit from a centralized approach to improve both reliability and performance of its operating units to new, World Class, levels. As the strength of de-centralized operating units remained valued, the company recognized that with a centralized approach towards the development and promotion of  Best Practices, its operating units would all benefit. Centers of Expertise (COE's) were formed based on things that matter and on issues that required in-depth knowledge and expertise; issues that remain key to the Cargills long term success in manufacturing.

Through COE's Cargill has managed to capture valuable knowledge that until recent remained limited to individuals. As 1 + 1 often equals 3 and more, a better source of documented knowledge base than ever before became true valuable propriety information that otherwise would have been lost as individuals retire from Cargill.

Cargill's COE's today are an example how a large, diverse and de-centralized cooperation can manage and protect Intellectual Property and Knowledge.

 

7. Case Rugby Cement:
Real Financial Benefits through the application of a Knowledge Management System and the implementation of current Best Practice.

The presentation will mainly centre around the Financial and Operational Benefits achieved by Rugby Cement and other businesses that form part of the RMC Group PLC (Aggregates, Concrete Products and Ready Mixed Concrete) through the belief in the concept of Knowledge Management and the practical implementation of proven Best Practice.

This is illustrated by the case of an Air/Dust Seal Assembly used on the outlet end of one of Rugby's Cement Kilns in the UK.  The OEM solution achieved a maximum of 16 Months life, the collaborative solution through Knowledge Management has achieved 60 Months to date with an anticipated further 40 Months life expectancy.
 


 

M. Nick Sutherland
Engineering Improvement Manager

 

 

 • Meer weten over KM?

 

Pdf-Documenten:

 

Justifying Knowledge Management

The impact of Knowledge Management on Enterprise Architecture

Knowledge Management Research Report 2000

 

 

 

Web-sites:

http://www.warmoes.com/Knowledge_Management/index.htm 

http://www.knowledgeboard.com

http://km.brint.com/

http://www.destinationcrm.com/km/dcrm_km_article.asp?id=934

 

 

 • Resultaten Enquete onder deelnemers: