Logo Bagaya-Kapelle
Bagaya-Kapelle
Gratis tijdschrift uitgegeven door de werkgroep ontwikkelingssamenwerking Bagaya-Kapelle. Het wil een band zijn tussen alle Kapellenaren en onze vrienden in Senegal.

NIEUWSBRIEF - Oktober 2003 - nr. 40

Verantw. uitg. Magda Coeckelberghs, Assestraat 73
1700 Sint-Ulriks-Kapelle
Tel-Fax: 02/453 93 72   Rek nr. 930-0031521-60
E-mail: bagaya-kapelle@tiscali.be
Internet: http://home.tiscali.be/bagaya-kapelle
http://membres.lycos.fr/bagayakapelle
Discussieforum: http://groups.msn.com/bagayakapelle

Inhoud

Dankwoordje uit Senegal vanwege Aliou

Chers amis de Sint-Ulriks-Kapelle!!

Zakken rijst als ondersteuning van onze vriendenHet leven is een beproeving. Het leven is hard over heel de wereld. Maar toch heel hard in Afrika waar het dikwijls heel ondraaglijk wordt. Het jaar 2003 heeft ons volk niet gespaard. Dit jaar was één van de hardste dat het dorp Bagaya heeft moeten dragen.

Werkelijk, de oogst van 2002 was heel slecht. Het heeft haast niet geregend. Als gevolg daarvan geen rijstoogst, geen gierst, geen maïs, geen aardnoten. Dat was nog nooit gebeurd de voorbije 30 jaar. In het dorp Bagaya, zoals in de andere dorpen was er een totale verwarring en radeloosheid. Hoe kunnen de mensen nog op de velden werken met een lege maag? Hoe kunnen ze de kinderen voeden? Hoe toch het absolute minimum aan voedsel verzekeren? Om een indruk te krijgen van de zorgen en de angsten van het volk, volstaat het om een wandeling te maken door het dorp. Op de gezichten van de mensen kan men alles lezen, alles zien. De honger is aanwezig in elk huis, in elke familie, in elke straat, zelfs in elke boom van Bagaya.

Gelukkig bestaan er nog mensen in de wereld die de gave hebben om ter hulp te komen aan de minst bedeelden, de allerarmsten. Onder deze waardevolle mensen bevinden zich de vrienden van Sint-Ulriks-Kapelle. Met deze brief wil ik in naam van de bevolking van Bagaya en de A.J.B. onze dankbaarheid uiten en u danken voor de steun die jullie ons schonken. Deze financiële tegemoetkoming liet ons toe om 14 ton rijst aan te kopen. Iedere familie heeft 2 zakken van 50 kg gekregen. Met deze hoeveelheid rijst kan de bevolking de periode tot de volgende oogst overbruggen zonder dat er echt hongersnood is. Bagaya is fier op zijn vrienden van Kapelle. Tevens wil ik ieder van harte bedanken voor dit initiatief. Wij zijn u heel erg dankbaar.

Verre van onze armen te kruisen zijn wij meer dan ooit genoodzaakt om hard te werken om de ontwikkeling en het welzijn van de inwoners van Bagaya te verzekeren. Dat is onze diepste overtuiging. Nogmaals duizend maal dank voor de sterk gewaardeerde steun.

Ou Katoral!
Le Secrétaire aux Relations Extérieures
Aliou SAGNA

Inhoud Vorige Volgende Index

De 11.11.11.-actie - Geen geld, geen water?

Campagne 2003Wat een tekort aan water met zich mee kan brengen, dat hebben de mensen in Bagaya het voorbije jaar aan den lijve ondervonden. Een veel te kort regenseizoen zorgde voor veel te weinig (en vooral onbetaalbare) voedselvoorraden, met hongersnood tot gevolg. In deze nieuwsbrief leest u trouwens meer over die problemen en hoe we ze trachtten op te vangen.

Maar er is nog een ander probleem. Als u weet dat 1,2 miljard (van de 6 miljard) mensen op deze aardbol geen toegang hebben tot drinkbaar water, dan begrijpt u dat deze situatie schrijnend is. En ondanks alle beloftes en inspanningen overal ter wereld wordt het nog erger, vreest 11.11.11. De watermarkt wordt immers vrijgemaakt. Volgens de bedenkers van de GATS-akkoorden zou die privatisering en liberalisering overal ter wereld moeten bijdragen tot een betere watervoorziening. Maar in het Zuiden klinkt het heel anders: drinkbaar water zal niet meer te betalen zijn voor veel mensen--ze zullen dus noodgedwongen overschakelen op onzuiver rivierwater. De gevolgen hiervan zijn niet te overzien: epidemieën worden schering en inslag.

Samen met de wereldwijde beweging voor een andere globalisering wil de Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging en 11.11.11 ijveren voor een watervoorziening, een minimumvoorziening voor de allerarmsten. Zorgen voor veilig en betaalbaar water is een basisbehoefte waar wij met z’n allen willen voor ijveren.

Dilbeek steunt dit jaar een project in Indonesië. In Dilbeek lopen verschillende acties. Graag vermelden we naast onze maaltijden aan huis op 8 november ook de volgende activiteiten:

Kansen te over om uw warm hart voor het Zuiden te tonen! Gewoon doen! Meer informatie op http://www.11.be/

Inhoud Vorige Volgende Index

Resultaten 11.11.11 campagne 2002

11.11.11. in Sint-Ulriks-Kapelle behaalde vorig jaar weer een schitterend resultaat, dankzij de medewerking van velen, zowel jong als oud.

Er werden bij 116 families 360 solidariteitsmaaltijden bezorgd--15 nieuwe families bestelden een maaltijd.

De opbrengst voor het jaar 2002 bedraagt:

Het aantal maaltijden, het aantal deelnemende gezinnen, en de opbrengst is opnieuw gestegen. Hartelijk dank aan iedereen!!!

Inhoud Vorige Volgende Index

Inhoud Vorige Volgende Index

Inhoud Vorige Volgende Index

Op bezoek in Bagaya

Een reis naar Afrika… Een vaag verlangen werd vertaald in een concrete reis naar Senegal wanneer ik Magda ontmoette. Een gezellig gesprek onder collega’s tijdens het middagmaal mondde uit in een onvergetelijke ontmoeting met Bagaya.

De eerste stappen op de rood-bruine bodem van Bagaya brachten overweldigende ervaringen met zich mee. Na een dag reizen door Senegal komen we aan in een dorp in het meest zuidelijke deel van Senegal, de Casamance. Een groot deel van de gemeenschap staat ons al op te wachten op het terras van ‘‘le chef du village’’. Enkele mensen komen nog toegelopen met een groot palmblad boven het hoofd gehouden (want het regent heftig tijdens het regenseizoen; dit zal de oogst van volgend jaar ten goede zal komen).

Magda komt thuis in haar dorp. Een oude man verwoordt dit zo mooi: “Magda, iedereen is blij met jouw komst naar Bagaya. De vrouwen, de mannen, de kinderen,… ja zelfs de geiten, de kippen en de koeien zijn verheugd wanneer jij hier komt.” Het duurt niet lang of ook ik word opgenomen in deze samenleving. Bagaya is (tijdelijk) mijn dorp, Senegal mijn land. Wanneer de warme ontvangst ten einde loopt valt er plots een gewichtige stilte. Wanneer ik om me heen kijk zie ik dat iedereen gehurkt zit met de armen open gespreid. Het gebed. Vele goede wensen worden welgemeend over ons uitgesproken. Er wordt vooral gevraagd dat onze gezondheid, en die van onze naasten in België gewaarborgd blijft.

Gezondheid, hier komen we bij één van de basisnoden van de mens. Een nood die niet zomaar vervuld kan worden in Bagaya. Gezondheid wordt hier, bij gebrek aan de nodige middelen, nog veelal afgesmeekt door middel van gebed en door het dragen van kri-kri’s. Kri-kri’s zijn zakjes, gemaakt van stof of dierenhuiden, die opgevuld worden met kruiden. Kri-kri’s beschermen de drager tegen allerlei mogelijke kwalen en slechte dingen die hem zouden kunnen overkomen. Vele Afrikaanse mensen dragen kri-kri’s maar deze amuletten zijn vooral zichtbaar bij kleine kinderen. Reeds op de vlucht naar Dakar viel mijn oog op deze amuletten gedragen door baby’s.

De medicijnen, geïmporteerd uit Sint-Ulriks-Kapelle, worden erg gewaardeerd door de mensen van Bagaya. Mensen die ziek zijn hebben geen kracht om te werken op het veld. Arbeid op het veld leidt tot een goede oogst, dit zorgt voor het vullen van de maag. De verdere uitbouw van de gezondheidszorg is dus van primordiaal belang voor Bagaya. We hebben ondertussen al goed nieuws vernomen. Op het jaarlijkse congres van de A.J.B. werd immers beslist dat het dispensarium van Bagaya bemand zal worden door een verpleger afgevaardigd door de Senegalese staat.

De grootte van de oogst is niet enkel afhankelijk van de beschikbare mankracht, maar vooral ook van de hoeveelheid neerslag. Zoals u reeds eerder in de nieuwsbrief kon lezen werd Bagaya vorig jaar geteisterd door een erg droog regenseizoen wat een zeer karige oogst met zich meebracht. De vrienden van Bagaya hebben deze signalen tijdig opgevangen en hebben gezorgd voor de nodige steun, de bedeling van rijst. De dankbrief van Aliou Sagna geeft kleurrijk weer wat dit betekent voor de mensen uit het dorp. We werden uitvoerig bedankt voor deze gift en mochten te gast zijn op een groot feest. Er werd een heuse stier geslacht. De vrouwen van het dorp besteedden de hele dag aan de bereiding van het feestmaal. Het hele dorp was te gast op dit feest.

De enorme werklust van de Afrikaanse vrouw springt meteen in het oog bij een wandeling door het dorp. Buiten het werk op het veld wordt er naarstig gewerkt aan de prachtige stoffen die artisanaal vervaardigd worden. Dit jaar brachten we niet enkel panjes mee maar ook zelf gemaakte keukenschorten, toiletzakken, schoudertasjes en jurken. Al dit moois wordt te koop aangeboden op de jaarlijkse kerstmarkt. Het projectveld zal in de toekomst meer jongeren tewerk stellen. Zo kunnen de jongeren nuttig werk verrichten in hun eigen dorp, zodat ze niet hoeven te vluchten naar de hoofdstad in een hopeloze zoektocht naar werk.

Bagaya, een ontmoeting waarvan ik vooral de gastvrijheid van de mensen wil meenemen. Ook al hadden de mensen niets, we kregen steeds cadeaus toegestopt, van mango’s tot levende kippen. Het kleine beetje delen van wat je hebt getuigt van een grote bron van naastenliefde!

Ou Katoral,
Sofie Van Nylen

Inhoud Vorige Volgende Index

Het projectveld in Bagaya draait op volle toeren

In de nieuwsbrieven 36 (september 2002) en 38 (januari 2003) vertelden we al over de nieuwe irrigatie op het landbouwproject. Je kan deze artikels nog steeds raadplegen op onze web-site.

De irrigatie doet het landbouwproject op volle toeren draaien. Op het projectveld in Bagaya werken nu 97 vrouwen en 11 mannen. Ze kweken spaanse pepers, tomaten en diakhatou (een soort groene tomaat).

Vier jongeren hebben een verantwoordelijke taak:

Frère Christophe Ngom van het Centrum van Plattelandsontwikkeling blijft het project begeleiden. Hij heeft ter gelegenheid van het Feest van het Schaap (maart 2003) voor iedere deelnemer een eerste gedeeltelijke afrekening gemaakt. Je vindt hierbij een afdruk van zijn berekingen in Franc CFA. 1000 Fr CFA is 62,5 BEF of 1,55 euro. Frère Ngom vindt de resultaten bemoedigend en ze zullen nog oplopen, want nog lang niet alles was geoogst.

De inwoners van Bagaya melden ons met fierheid dat de tomaten uit Bagaya op de markt van Ziguenchor zeer gegeerd zijn. Mensen uit naburige dorpen zijn geïnteresseerd en bezoeken het project.

Als het regenseizoen het toelaat zullen dit jaar bananen geplant worden.

Aan dit landbouwproject is in de loop der jaren bijgedragen door het N.C.O.S., de mensen van Bagaya, de mensen van Kapelle, de gemeente Dilbeek via de R.I.S., en de V.Z.W. Nieuwjaarsgiften voor de Paus. Het werpt steeds meer vruchten af.

Prénoms et noms Tomate Poids Recettes Diaxatu Poids Recettes Total recettes Semences Engrais Produits phyto Carburant Cotisat° caisse Total dépenses Net à payer  
Abiétou Sané 36.0 21 600 48.9 9 520 31 120 1 730 1 620 4 000 1 500 3 000 11 850 19 270
Safy Sané 34.1 20 460 89.1 13 715 34 175 1 730 1 620 4 000 1 500 3 000 11 850 22 325
Mansata M. Sané 29.5 17 700 86.1 16 990 34 690 1 730 1 620 4 000 1 500 3 000 11 850 22 840
Aïda Sané 31.5 18 900 77.7 23 445 42 345 1 730 1 620 4 000 1 500 3 000 11 850 30 495
Ramatoulaye K Sané 27.0 16 200 55.0 10 640 26 840 1 730 1 620 4 000 1 500 3 000 11 850 14 990
Mansata K. Sané 18.0 10 800 58.8 11 515 22 315 1 730 1 620 4 000 1 500 3 000 11 850 10 465
Aïwa Mané 41.4 24 840 32.0 6 135 30 975 1 730 1 620 4 000 1 500 3 000 11 850 19 125
Dionsaba Sané 14.0 16 800 28.5 6 135 22 935 1 730 1 620 4 000 1 500 3 000 11 850 11 085
Aïssatou Sané 33.9 20 340 47.5 9 200 29 540 1 730 1 620 4 000 1 500 3 000 11 850 17 690
Aminata Ebanne 21.5 12 900 72.7 14 005 26 905 1 730 1 620 4 000 1 500 3 000 11 850 15 055
Fatoumata Tantao 18.5 11 100 70.6 12 870 23 970 1 730 1 620 4 000 1 500 3 000 11 850 12 120
Aïsatou Sané 59.1 35 460 94.7 13 870 49 330 1 730 1 620 4 000 1 500 3 000 11 850 37 480
Awa Sané 46.2 27 720 59.3 11 400 39 120 1 730 1 620 4 000 1 500 3 000 11 850 27 270
Gnima Sané 32.5 19 500 55.2 10 575 30 075 1 730 1 620 4 000 1 500 3 000 11 850 18 225
Néné Sané 41.0 24 600 71.7 13 785 38 385 1 730 1 620 4 000 1 500 3 000 11 850 26 535
Yama Sané 32.6 19 560 77.4 13 985 33 545 1 730 1 620 4 000 1 500 3 000 11 850 21 695
Combé Sané 27.0 16 200 53.5 7 225 23 425 1 730 1 620 4 000 1 500 3 000 11 850 11 575
Maïmouna Sané 26.0 15 600 48.2 9 405 25 005 1 730 1 620 4 000 1 500 3 000 11 850 13 155
Diariétou Sané 46.5 27 900 79.1 15 495 43 395 1 730 1 620 4 000 1 500 3 000 11 850 31 545
Khady Sané 44.0 26 400 72.2 14 080 40 480 1 730 1 620 4 000 1 500 3 000 11 850 28 630
Rokhiya Sané 48.6 29 160 38.8 7 375 36 535 1 730 1 620 4 000 1 500 3 000 11 850 24 685
Sanounou Sané 18.0 10 800 55.4 11 410 22 210 1 730 1 620 4 000 1 500 3 000 11 850 10 360
Sarata Sané 47.8 28 680 64.5 12 410 41 090 1 730 1 620 4 000 1 500 3 000 11 850 29 240
Fatou Diambone 35.5 21 300 74.6 14 335 35 635 1 730 1 620 4 000 1 500 3 000 11 850 23 785
Bouna Sané 43.0 25 800 58.3 11 970 37 770 1 730 1 620 4 000 1 500 3 000 11 850 25 920

Inhoud Vorige Volgende Index

Financieel verslag over 2002

Hieronder volgt het financiëel verslag van de Werkgroep Bagaya-Kapelle (alle bedragen in euro). Zoals jullie kunnen zien hebben we een batig saldo van € 115,79. Een groot deel van de inkomsten is naar noodhulp gegaan om een hongersnood te vermijden. Toch hebben we ook geïnvesteerd in het irrigatieproject om te vermijden dat toekomstige droogte nogmaals catastrofale gevolgen zou hebben.

Wij steunen ook het huren van een studendenkamer voor de studenten van Bagaya in Dakar om hen meer kans op slagen te geven.

 
Inkomsten Bedrag
Bloemenverkoop
1059,00
Catechese Kapelle 40,00
Giften privé 415,00
Giften verenigingen 500,00
Kring 14-15-16 55,56
Mandjesverkoop Kim/Ermesinde 33,47
RIS infotoelage 682,30
RIS projecttoelage 2253,54
Intresten 257,48
Diversen 23,00
Totaal 5319,35
 
Uitgaven Bedrag
Drukwerk en nieuwsbrief
627,29
Huur van studentenkamers
620,00
Irrigatie loodgieterswerk en transport
929,94
Noodhulp rijst
2500,00
Rollend fonds voor onderhoud fietsen
125,00
Werkingskosten activiteiten
130,00
  
  
Bankkosten
131,89
Diversen
139,44
Totaal
5203,56

Inhoud Vorige Volgende Index

Kort nieuws

De eerstvolgende activiteiten

Inhoud Vorige Volgende Index

Wie ons project wil steunen...

Onze werking in Bagaya is door Broederlijk Delen goedgekeurd als project “Bijzondere Actie” onder de naam “Dorpsontwikkeling in Bagaya”. Wij kunnen belastingsattesten afleveren als de schenkers rechtstreeks minimum € 30 storten op het nummer 000-0117118-39 van Broederlijk Delen vzw met vermelding van “SENE 0002 Bagaya-Kapelle”.

Belangrijk: Enkel giften ten bedrage van minimum € 30 gestort via Broederlijk Delen geven recht op belangstingsattesten. Geen belastingsattesten voor stortingen via ons administratief rekeningnummer 930-0031521-60.

Inhoud Vorige Volgende Index

Nieuwsbrief Bagaya-Kapelle

Inhoud Vorige Volgende Index

11.11.11 Maaltijd in Kapelle

Een sobere solidariteitsmaaltijd wordt aan huis besteld. Begin november komen medewerkers van 11.11.11 Kapelle bij u langs om uw inschrijvingsformulier voor de maaltijd op te halen.

Indien u geen maaltijd neemt, kan u eventueel het volgende overwegen:

Een kleine herinnering

U kan een vrije bijdrage leveren (minimum € 30 voor fiscaal attest)

Inhoud Vorige Volgende Index


Inschrijvingsformulier 11.11.11 maaltijd

Ja, op zaterdag 8 november ben ik solidair met de derde wereld.

Ik geef dit strookje mee met de 11.11.11. medewerker.

Naam en voornaam:

Straat en nr.:

Gemeente en postcode:  


Inhoud Vorige Volgende Index