Definities vierhoeken.

Vul de definities van de vierhoeken aan met de juiste items rechts.