Eigenschappen van de hoofdbewerkingen in Z.


Plaats telkens de eigenschap die toegepast werd achter de juiste opgave links.