Uitspraken over hoofdbewerkingen met gehele getallen.

Is de onderstaande uitspraak waar of niet waar?
Werk eerst uit met concrete getallenvoorbeelden en kies dan pas de juiste uitkomst.