Lokale groep Kasterlee is een actiegroep die een bijdrage wil leveren in de strijd voor mensenrechten.

Wij geven dit vorm door de organisatie van

 

Schrijfgroepen :

maandelijks worden er brieven geschreven naar overheden die de mensenrechten niet respecteren:

Lichtaart : elke 2e maandag van de maand - wisselende lokatie - 20.00u

Kasterlee : elke tweede woensdag van de maand - café Den Bonten Hannen - 20.00u

 

Studie - Actiewerk :

het voeren van een grondige en dikwijls langdurige actie rond één bepaald dossier / mensenrechtenschending

 

Spoedacties :

snel handelen in crisissituaties, actie voeren, petities, schrijven e.d.

 

Promotie mensenrechten :

publiciteit, markten, spreekbeurten, educatief materiaal voor scholen en verenigingen, ledenwerving...

voor een voorbeeld van en recente actie ga even een kijkje nemen om volgende pagina : "Vluchtroute 35"

 

Jeugdwerking :

bereiken van jongeren, organisatie van "schrijf-ze-vrijdag" op middelbare scholen en jeugdverenigingen, jeugdlidmaatschap

 

Je kan de Lokale Groep Kasterlee contacteren via E-mail of op het volgende adres : Kapelstraat 31 2460 Kasterlee

Amnesty International Kasterlee maakt deel uit van de Gemeentelijke Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking Kasterlee (GAROSK)