Wat doet Amnesty International

 

Amnesty ijvert voor de vrijlating van mannen en vrouwen die vastgehouden worden, waar ook ter wereld, wegens hun overtuiging, huidskleur, geslacht, etnische of sociale afkomst, taal, geloof of filosofische overtuiging. Eén voorwaarde : ze mogen geen geweld gebruikt hebben of er toe aangezet hebben. Deze mensen, die ten onrechte opgesloten zitten, worden gewetensgevangen genoemd.

Amnesty bepleit eerlijke processen binnen een redelijke termijn voor politieke gevangenen en werkt voor politieke gevangenen die zonder aanklacht of proces gevangen zitten.

Amnesty eist de stopzetting van politieke moorden en 'verdwijningen'. Amnesty dringt aan op een onderzoek en wil dat de schuldigen berecht worden om meer politieke moorden en 'verdwijningen' te voorkomen.

Amnesty verzet zich tegen de doodstraf, tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of straf voor alle gevangenen zonder uitzondering.

 

Lees meer over Amnesty international op de website van A I Vlaanderen

Amnesty Vlaanderen contacteren kan :

Amnesty International Vlaanderen vzw

Kerkstraat 156, 2060 Antwerpen

telefoon: 03 271.16.16

fax: 03 235.78.12

e-mail (algemeen): amnesty@aivl.be