lanlanddbouw tuinbouw veehouderij akkerbouw tuin natuur zoekertjes      
 

 
 

 
           
   

Welkom bij Agriline Freeware

Laatste update: donderdag 08 mei 2003

   
         

 

 
   

 

   
 

Betreft Agriline Freeware

 

Agriline Freeware Formulier

 

Snel zoeken

 
  Agriline werkte enkele interessante rekenbladen en documenten uit die je gratis (uitgez. de mestbalans) kunt downloaden.
Wanneer het downloaden niet werkt kan je de freeware aanvragen via het formulier hiernaast. 
Het rekenblad wordt je dan per e-mail toegezonden.

Klik op een knop uit bovenstaand menu voor meer informatie over het betreffende rekenblad.
 

 Kies een rekenblad:

 Kies een bestandstype:

 Naam en geboortedatum (enkel voor mestbalans):
 

  Zoek snel naar een woord in Agriline Freeware:


 
         
 

Landbouwwerkberekening

 
 

Info:

Met dit rekenblad bereken je de rendabiliteit van een landbouwwerk. Zowel op technisch vlak als op financieel vlak. Alle berekeningen worden gemaakt zowel in zijn totaal als /hectare als /uur als /gewicht. Het rekenblad berekent een volledige kosten structuur.
Je kan als akkerbouwer, het rekenblad ook gebruiken om te kijken of het voordeliger is een machine te kopen of wel om het landbouwwerk in loonwerk te laten doen.
Je kan als loonwerker, het rekenblad ook gebruiken om te weten hoeveel je je klanten moet aanrekenen. Het rekenblad is volledig gratis.

   
  Downloaden:: Klik op de afbeelding van het programma waarmee je het rekenblad wil openen. Het programma moet op je computer ge´nstalleerd zijn om het rekenblad te kunnen openen.    
   

       
  Helpfunctie:

1: Enkel blauwe cellen dienen te worden ingevuld.
2: De meeste gegevens staan aan de rechter kant vanaf kolom ô Lö, zo moet bij het afdrukken van de resultaten enkel de eerst pagina worden afgedrukt.
3: Investeringen machines: Per landbouwwerk kunnen tot 10 verschillende machines gebruikt worden.
De kolom ôintrest percentageö is het percentage dat je bij de bank zou ontvangen indien je geen investering zou doen.
De kolom ôgebruikspercentage voor dit landbouwwerkö is het percentage dat je deze investering gebruikt voor dit landbouwwerk. Vb: Bij het zaaien. Tractor :20% en zaaimachine 100%.
4: Vul de lonen van je personeel en van jezelf in.
5: Vul de verbruikte brandstoffen in.
6: Vul het onderhoud van de machines in. Wanner je enkel een totaal bedrag kent vul je bij het
aantal 1 in.
7: Overige kosten invullen zoals verzekeringen, taksen enz.
8: Investeringen gebouwen: Je kan tot 5 verschillende gebouwen invullen. De manier van invullen is dezelfde als deze voor de kost ôinvesteringen machinesö zie punt 3.
9: Inkomsten: Je kan tot 120 klanten per landbouwwerk invullen. Vul de klant in , het totale bedrag, het aantal hectaren en of het aantal werkuren en of het geoogste tonnage.
10: Resultaten: Er wordt een financieel resultaat en een kostenstructuur berekent. Veel succes.

   
   

   
 

Mestbalans

 
 

Info:

Vanaf 01/12/02 is een nieuwe versie voor 2003 beschikbaar. Bereken nu hoe groot je mest overscho of -tekort is voor 2003 rekening houdend of je bedrijf al of niet in kwetsbaar gebied gelegen is.
De bedoeling van het reken blad  is 3 ledig.
1.      De veehouder berekent hoeveel mestafzet hij nodig heeft.
2.      De akkerbouwer berekent hoeveel mest hij kan aanvoeren.
3.      Het gemend bedrijf berekent hoeveel mest hij op eigen bedrijf kan afzetten en hoeveel mest hij nog moet afzetten of kan laten bij komen.
Er wordt rekening gehouden met : - toegelaten ammoniakuitstoot
                                                    - tussenschot van stikstof
Er is een helpfunctie voorzien op het rekenblad
Dit zeer interessante rekenblad bekom je door:
1.slechts 2,50 euro over te schrijven op rekeningnummer 103-2209736-47  van Agriline Dadizelestraat nummer 2 8880  te Ledegem  met als mededeling je naam en geboortedatum. (vb: Marnik Maes 23/01/65).
2. Het formulier in te vullen en bij  ô naam en geboorte datumö exact het zelfde te plaatsen als op de overschrijving (zo weet ik welke overschrijving bij welk formulier past).

   
  Helpfunctie:

De helpfunctie is aanwezig op het rekenblad.

   
   

   
 

Mestregister rundvee

 
 

Info:

Met dit rekenblad worden alle bewerkingen gemaakt van het mestregister voor rundvee.
Het rekenblad is gratis.

   
  Downloaden: Klik op de afbeelding van het programma waarmee je het rekenblad wil openen. Het programma moet op je computer ge´nstalleerd zijn om het rekenblad te kunnen openen.    
   

       
  Helpfunctie:

1: Vul het aantal dieren per maand in
2: nut.bal : Het programma rekent met nut.bal . Deze is reeds ingevuld met de forfaitaire cijfers. Indien je dit wenst kan je de cijfers aanpassen.

   
   

   
 

Mestregister varkens

 
 

Info:

De bedoeling van het rekenblad is 4 ledig.
1.      Het mestuitscheidingscijfer in kg/dier/jaar berekenen voor  wie met de regressie werkt.
2.      Uw werkelijke mestproductie berekenen.
3.      Vergelijking maken tussen werkelijke mestproductie en nutriŰntenhalte.
4.      Vergelijking maken tussen werkelijk voederverbruik en forfaitair voederverbruik.
Het rekenblad is gratis.

   
  Downloaden: Klik op de afbeelding van het programma waarmee je het rekenblad wil openen. Het programma moet op je computer ge´nstalleerd zijn om het rekenblad te kunnen openen.    
   

       
  Helpfunctie:

Naam van de tabel

Wat moet ingevuld worden

Opgelet voor

NutriŰntenhalte

Vervang de nullen door uw nutriŰntenhalte.

 

Aankoop en inhoud voeders

Er is een tabel per diersoort.
Per diersoort kan je 10 verschillende voeders gebruiken.
Per voeder P en RE gehalte per ton invullen
Per voeder de hoeveelheid per maand invullen

Bij de niet gebruikte regels moet voor de hoeveelheid in januari een nul staan

Aantal dieren

Dit is een deel van het mestregister.
Vul het aantal dieren per diercategorie en per maand in.

De fout melding verdwijnt na het invullen van de gegevens

Productie (kg)

Met variabele nut. Balans

Hier moet niets worden ingevuld.

Variabele nutriŰntenbalans: deze veranderd volgens voederinhoud en voeder verbruik en is dus de werkelijke nutriŰntenbalans.
NB/jr = Het uitscheidingscijfer nodig voor de mestproduktie aangifte aan de mestbank.

 

Cumulatieve productie

Hier moet niets worden ingevuld.

 

Voederverbruik/dier/mand

Hier moet niets worden ingevuld.

Vergelijk de forfaitcijfers met deze van  je bedrijf.

Productie(kg) vaste nut. balans

Dit is een deel van het mestregister.
Vul je nutriŰntenbalans in.

 

Cumulatieve productie

Dit is een deel van het  mestregister.

 

 

   
   

   
 

Voederproef

 
 

Info:

Met dit rekenblad kan je een voederproef laten uitrekenen.
Het rekenblad is gratis.

   
  Downloaden: Klik op de afbeelding van het programma waarmee je het rekenblad wil openen. Het programma moet op je computer ge´nstalleerd zijn om het rekenblad te kunnen openen.    
   

       
  Helpfunctie:

Enkel de blauwe cellen dienen te worden ingevuld.
Voeder gegevens: Geef het aantal verbruikte hoeveelheid voeder op in kilogram en geef de voederprijs op in euro/100 kilogram.
Kostprijs per staldag: Totale kostprijs per dag voor de volledige proef aan investeringen, waterverbruik, energie, enzovoort.

   
   

   
 

Teeltberekening

 
 

Info:

Met dit rekenblad bereken je de rendabiliteit van een teelt. Zowel op technisch vlak als financieel vlak. Alle berekeningen worden gemaakt zowel in zijn totaal als /hectare als /plant en /kilogram. Het rekenblad berekent een volledige kosten structuur en inkomsten structuur.
Het rekenblad is gratis.

   
  Downloaden: Klik op de afbeelding van het programma waarmee je het rekenblad wil openen. Het programma moet op je computer ge´nstalleerd zijn om het rekenblad te kunnen openen.    
   

       
  Helpfunctie:

1: Enkel blauwe cellen dienen te worden ingevuld.
2: Teeltgegevens:
3: familiale arbeid: Dit gaat enkel over de eigen familiale arbeid.
4: Uitgaven: Vul elke rubriek in. Bij de lijnen die niet worden gebruikt moet bij het bedrag de nul blijven staan.
OPGELET bij rubriek investeringen: GEBRUIKSPERCENTAGE betekent voor hoeveel procent je deze investering gebruikt voor deze teelt. Vb: Een traktor zal dus voor de teelt van aardappelen een kleiner gebruikspercentage hebben dan een aardappelplantmachine.
5: Inkomsten: Totale prijs invullen, dus niet per hectare.
Wanneer je de uitslag wilt afdrukken dan volstaat het enkel 1 pagina te laten afdrukken.

   
   

   
 

Perceelsfiche PCA

 
 

Info:

De "perceelsfiche PCA" is een perceelsfiche voor de aardappel teelt opgesteld door het proefcentrum voor aardappelen. De fiche is opgesteld in PDF-formaat.    
  Downloaden: Klik op de afbeelding van het programma waarmee je het rekenblad wil openen. Momenteel enkel in PDF-formaat. Het programma moet op je computer ge´nstalleerd zijn om de fiche te kunnen openen. Heb je geen PDF-programma op je computer dan kan je hier gratis Acrobat Reader downloaden.    
   

   

   
  Helpfunctie:      
   

   
 

Perceelsfiche CKC

 
 

Info:

De perceelsfiche van het centrum voor kwaliteitscontrole kan je gebruiken voor alle industrie groenten. Het voordeel van de perceelsfiche met behulp van de computer in te vullen is dat je voor de verschillende teelten of percelen vele gegevens maar 1 keer moet invullen en dat er gemakkelijk een kopie kan bijgehouden worden.

   
  Downloaden: Klik op de afbeelding van het programma waarmee je het rekenblad wil openen. Het programma moet op je computer ge´nstalleerd zijn om het rekenblad te kunnen openen.    
   

 

   
  Helpfunctie:

 

   
   

   
 

Bedrijfskwaliteitszorg voor varkens

 
 

Info:

Om aan crisissen zoals PCB- en MPA besmettingen het hoofd te bieden heeft Agriline voor de varkenssector BKZ in het leven geroepen. BKZ staat voor bedrijfskwaliteitszorg.
BKZ zorgt voor een optimale, individuele opvolging gedurende de volledige levenscyclus van alle varkens op het bedrijf.
BKZ bestaat uit 2 lijsten. Een kraamstallijst en een varkensstallijst. Per stal afdeling word een lijst bijgehouden.
Met deze lijsten bij de hand kan je bij een crisis perfect achterhalen waar en wanneer elk varken zich op jouw bedrijf bevond. Zo kan je bijvoorbeeld gemakkelijk achterhalen van welk voeder een dier al of niet heeft gegeten, of nog beter van welke zeug elk varken afkomstig is.
Ook voor jouw als bedrijfsleider bevatten deze lijsten gouden informatie. Zo word het volledige aujesky- en ontwormingsschema opgevolgd. Ook andere behandelingen zijn mogelijk.
Tevens is er in de lijsten een medicatieregister ge´ntegreerd.

   
  Downloaden: Klik op de afbeelding van het programma waarmee je het rekenblad wil openen. Het programma moet op je computer ge´nstalleerd zijn om het rekenblad te kunnen openen.    
   

Kraamstallijst

 

Varkensstallijst

       
   

   
  Helpfunctie:

Kraamstallijst: Druk de pagina af. Vul het nummer van de afdeling in. Bij 'blad' vul je het volgnummer van de lijst in. Het is aangeraden het volgnummer te laten beginnen met het jaartal vb. 02/1, 02/2 enzovoort.
Op de lijst kan je het zeugnummer, de werkdatum, de ijzerbehandeling, de mycoplasmenvaccinatie en het oormerk opgeven.
De 'werkdatum' en 'oormerk vanaf' kolommen worden zeker ingevuld want de volledige opvolging draait rond deze 2 gegevens.

Varkensstallijst: Bij de varkensstallijst kan je op twee manieren werken.
1. Je werkt met een perfect All-in All-out systeem:
Je maakt een lijst per afdeling en schuift de lijst mee wanneer de varkens naar een andere afdeling worden verhokt. Vul zeker de geboortedatum in. Er kan wel per week worden gegroepeerd.
2. Je werkt niet met een perfect All-in All-out systeem:
Je maakt een lijst per afdeling en wanneer de varkens worden verhokt naar een andere afdeling maak je een nieuwe lijst. Je noteert de nodige gegevens over op de nieuwe lijst. Vul zeker de geboortedatum in er kan wel per week worden gegroepeerd.
Je kan de lijst ook een andere naam geven bv. biggenstallijst of voormeststallijst. Verander dan ook de cel "vervolg van ...".
 

   
   

   
 

Register voederverbruik

 
 

Info:

Dit is het register voederverbruik die moet bijgehouden worden voor de mestbank.

   
  Downloaden: Klik op de afbeelding van het programma waarmee je het rekenblad wil openen. Het programma moet op je computer ge´nstalleerd zijn om het rekenblad te kunnen openen.    
   

 

   
  Helpfunctie:

Je kan het register afdrukken en met de hand invullen of je kan het met de computer invullen en daarna afdrukken.

   
   

   
 

Cultuurcontract

 
 

Info:

Het cultuurcontract kan gebruikt worden om een contract af te sluiten voor zogenaamde "seizoenpacht" waarbij de bepalingen van de pachtwet niet van toepassing zijn.

   
  Downloaden: Klik op de afbeelding van het programma waarmee je het rekenblad wil openen. Het programma moet op je computer ge´nstalleerd zijn om het rekenblad te kunnen openen.    
   

 

   
  Helpfunctie:

Druk het in tweevoud af en vul de nodige gegevens in.

   
   

   
 

Teeltfiche Agenda

 
 

Info:

Een zakagenda voor in de tractor om alle gegevens te noteren die op de perceelsfiches moeten ingevuld worden.

   
  Downloaden: Klik op de afbeelding van het programma waarmee je het rekenblad wil openen. Het programma moet op je computer ge´nstalleerd zijn om het rekenblad te kunnen openen.    
   

   

   
  Helpfunctie: Druk per teelt of per perceel de gewenste bladen af. Versnijd de bladen, plaats ze volgens pagenummer en maak een zakagenda. Klaar is kees.    
 

   
  Contacteer Agriline Dadizelestraat 2 8880 Ledegem  BelgiŰ tel. 056/509543 mailto:agriline@belgacom.net