Hoe word je valkenier.

Zonder rekening te houden met de wetgeving zijn er verschillende voorwaarden nodig om de valkerij te beoefenen.

Het vroegere beeld van de edelman, valk op de vuist, heeft zich sindsdien sterk ontwikkeld en is gedemocratiseerd, en al is deze jacht voldoende gekend, weinig jagers hebben genoeg passie en mogelijkheid om veel tijd te spenderen aan het opleiden van hun vogel.

Men moet genoeg ruimte hebben om de vogels te huisvesten en te trainen, liefst moet men op het platteland wonen. Men moet over een jachtrevier beschikken met jachtvergunning of toelating tot vliegen: 50 à 100 ha voor de lage vlucht (havik, sperwer, of harris, roodstaartbuizerd) en meer, enkele honderden ha voor de hoge vlucht (valken).

Men moet beschikken over wild en honden aangepast aan de vlucht die men wil beoefenen. De vogel slaat weinig wild, maar om hem te trainen heb je er veel nodig.

Men moet beschikken over huisvesting in overeenstemming met de traditie van de valkerij. Een jachtvogel gaat nooit in een kooi. Hij moet overdag op een grasperk kunnen zitten. Een kamer, licht en droog, die men kan verduisteren, zal hem s nachts herbergen of wanneer het slecht weer is.

Een jachtvogel heeft passende uitrusting en materiaal nodig. (schoenen, draal, bellen, blok, sprenkel, bad, huif,enz.)

Men moet vooral over de nodige tijd beschikken. Het is het voornaamste element voor het opleiden en trainen van de vogels. Iedere dag moet men met hem bezig zijn, verzorgen, voeren, trainen of jagen. Het in jachtconditie houden van een opgeleide vogel vergt minstens twee uur per dag. Elke vogel moet minstens om de iedere dag vliegen, beter nog iedere dag. Het opleiden van een vogel vraagt verschillende uren per dag en dat gedurende verschillende weken. Alleen de vrije tijd gedurende de weekends is niet genoeg voor het vluchtbedrijf.

Een jachtvogel kan alleen verzorgd worden door een valkenier, het is dus niet mogelijk om met vakantie te gaan en hem aan een leek toe te vertrouwen.

In het kort, om de valkerij te beoefenen heb je nodig: huisvesting, materiaal, tijd, ruimte, een zeker budget, bijzondere zorgen en waakzaamheid om ziektes en ongelukken te voorkomen die de vogel kunnen doden of bezeren.

Vogels voor valjkerij zijn niet uit het wild gevangen, maar wel speciaal gekweek, uitgerust met een gesloten ring, en volgens de wetgeving gehouden.

Wetgeving betreffende de valkerij.

Er bestond bijna geen valkerij toen de wet op de jacht in 1882 van kracht werd. Deze wet had de valkerij vergeten en had maar twee manieren om te jagen voorzien: de jacht met vuurwapens en de jacht met honden (loopjacht).

Tot in 1964 waren er alleen vergunningen op de wet betreffende de bescherming van de vogels die het houden van beschermde vogels toeliet en later aanwijzingen in de teksten betreffende de openings-en sluitingsdata van de jacht.

Het is pas in 1985, bij ministerieel besluit, dat het vluchtbedrijf als zodanig erkend werd.

De roofvogels zijn allen streng beschermd door de wet sinds het Koninklijk Besluit betreffende de bescherming van de vogels van 15/09/1966. Deze strenge bescherming vindt men ook in de richtlijn CEE 79/409 op het behoud van de wilde vogels.

Dit wil zeggen dat er een reglement is voor het houden, het vervoeren en het identificeren van de roofvogels.

Men moet voldoen aan veschillende voorwaarden om wettelijk te mogen jagen met vogels: jachtverlof, jachtvergunning, vergunningen voor het houden en vervoeren van roofvogels en CITES-papieren.

België is een federale staat, zekere aspecten vallen onder nationale bevoegdheden (sanitaire wetten, wetten over het welzijn van de dieren en CITES), anderen vallen onder de bevoegdheden van de gewesten (houden en vervoeren van beschermde vogels, jacht en bestrijding, voedsel voor de vogels).

meer over de wetgeving
 

Wat te doen met gekwetste, zieke of verweesde vogels

Enkel erkende Opvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren kunnen wilden dieren en vogel ontvangen, dit wordt in Vlaanderen geregeld via de bepalingen van art. 10 - §2 van het Koninklijk Besluit van 9 september 1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest:
meer hier over
 
 

Valkerij kent alleen uitmuntendheid of mislukking...


Deze site heeft niet de bedoeling om te leren hoe een vogel op te leiden of ermee te jagen.

Valkerij is een kunst die men niet alleen uit boeken kan leren, maar een ervaren valkenier kan je op de juiste lange weg zetten. Het is dus noodzakelijk een of meerdere valkeniers in je buurt te kennen om een minimum aan ervaringen op te doen in het omgaan met vogels, het huisvesten en de verschillende jachttechnieken.

Indien ons verenigingsleven u aantrekt of u vragen heeft betreffende het vluchtbedrijf, vragen wij u contact te nemen met het secretariaat die u de weg zal wijzen en u de nuttige inlichtingen zal geven.
 
 

Wat is Valkerij  |  Een beetje geschiedenis  |  Valkerij vandaag  |  Valkerij in de wereld  |  Hoe word je valkenier  |  IAF  |  CMB