Het is dus van vitaal belang voor de toekomst van de valkerij dat de nationale besturen, voor ze wetten uitschrijven, beschikken over geloofwaardige gesprekpartners .Dit zijn de valkerijverenigingen.

Deze nationale reglementen verschillen weinig van land tot land omdat ze dikwijls ingegeven worden door de internationale reglementen of overeenkomsten. (Conventie van Washington - CITES - Europese richtlijnen - conventie van Bern, enz.)

De valkerij ontsnapt ook niet aan de “globalisering”.

Dit toekomstige fenomeen reeds beseffend en een beetje vooruitziend hebben verschillende Europese valkerijverenigingen, waaronder de CMB, in 1968 de “International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey” (IAF samengesteld.

Sinds 40 jaar is de valkerij, waarachtig cultureel erfgoed van de mensheid, vertegenwoordigd door IAF die haar belangen op international gebied verdedigt. Zij heeft ook verscheidene valkeniers, overal ter wereld, geholpen en aangezet om in hun land een vereniging op te starten in harmonie met de internationale reglementen en ethiek.

Vandaag verenigt IAF de grote familie valkeniers van overal ter wereld. Ze telt 52 verenigingen uit 40 landen die samen 25.000 valkeniers vertegenwoordigen.

Ieder jaar vergaderen nationale afgevaardigden van al deze landen ergens in de wereld. Fransen, Engelsen, Arabieren, Amerikanen, Russen, Japanezen of Zuid-Afrikanen vergeten hun taal en culturele verschillen om hun liefde voor valkerij te delen, het internationale imago en de doeltreffendheid te verbeteren.

De laatste algemene vergadering heeft een honderdtal afgevaardigden verzameld te Opcocno (Tchekie) in Oktober 2005. La dernière assemblée générale a réuni une centaine de délégués à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) en septembre 2004. La dernière assemblée générale a reuni une centaine de délégués à Opocno (République Tchèque) en octobre 2005.

Voor meer inlichtingen over de valkerij in de wereld surf naar de website van International Association for Falconry : www.i-a-f.org
 

Wat is Valkerij  |  Een beetje geschiedenis  |  Valkerij vandaag  |  Valkerij in de wereld  |  Hoe word je valkenier  |  IAF  |  CMB