De “Club Maria van Bourgondië ”.

De Belgische Vereniging voor Valkerij “Club Maria van Bourgondië” verzamelt een vijftigtal leden.

Het is de enige nationale vereniging in België.

Ze heeft als doel het in stand houden van de kunst van het jagen met vogels in België en de bescherming van de roofvogels.

Zij is als dusdanig de beschermster van de nobele tradities van 15 eeuwen Belgische valkerij, een waarlijk kultureel erfgoed met een taal, een bedrevenheid en een zin voor esthetiek zonder welke deze kunst haar ziel zou verliezen.

Onze vereniging is niet zoals dikwijls gezegd wordt, een “gesloten club”. Valkerij is een moeilijke kunst en veeleisend, niet een gewoon tijdverdrijf. Valkeniers zijn bewaarders van een zeer oude traditie, zij kunnen, door laksheid, deze elementen van het culturele erfgoed, hun toevertrouwd, laten verloederen. Het is niet zozeer om ons te behoeden tegen de kritiek van onze afkrakers dat we ons een nauwkeurige ethiek opleggen maar uit eerbied voor onze jachtwijze die we willen voortzetten. Onze regels zijn streng maar het kan niet anders.

Indien ons verenigingsleven u aantrekt of u vragen heeft betreffende het vluchtbedrijf, vragen wij u contact te nemen met het secretariaat die u de weg zal wijzen en u de nuttige inlichtingen zal geven.
 
 

Wat is Valkerij  |  Een beetje geschiedenis  |  Valkerij vandaag  |  Valkerij in de wereld  |  Hoe word je valkenier  |  IAF  |  CMB