HILLEGEM - De Hillegemna-
ren dragen al eeuwen de bijnaam
"Lekkers". De oorsprong ligt in
een oude legende: ijverige inwo-
ners van het landelijke dorp he-
sen ooit een koe op de kerktoren
om er het gras te laten wegvreten
en het dak schoon te "lekken".
Onder de titel "Hillegem en zijn
Lekkers" maakte Hillegemnaar
Geert Van Droogenbroeck (43)
een videofilm over zijn dorp van
vroeger en nu.
Vier jaar intensieve voorbereiding
ging aan de filmrealisatie vooraf
en dit weekeinde stelt de kineast
zijn eindproduct voor aan het
publiek.


De twee uur durende videofilm o-
verstijgt in ruime mate het doorsnee
videogeschut van de modale Vlaamse
familievader. Geert ging als een pro-
fessional te werk. Stabiele en afwis-
selende camerastandpunten leveren
mooie plaatjes op. Voor alle buiten-
opnamen wachtte Geert de voorbije
twee jaar de momenten af waarop
een stralende zon aan de hemel
stond. De landelijke zichten en de
rijke historische architectuur van
Hillegem liggen dan ook de hele duur
van de film onder een staalblauwe
hemel en roepen het beeld op van
een paradijselijk dorp in een herken-
baar Vlaamse kader.

Nostalgische stilstaande beelden
zijn rustpunten tussen de snellere
beeldwissels van turbulente Lekker-
feesten, een hondenkoers, emancipe-
rende kooklessen voor mannen of
een plechtigheid in de kerk.

De klankband van de film is met
zorg gemonteerd. Rechtstreeks opge-
nomen geluiden klinken op de ach-
tergrond en maken de kijker deelge-
noot van het gebeuren. Maar het ver-
haal wordt geabstraheerd door op-
zwellende synthesizermuziek die
Marc De Backer speciaal voor de film
componeerde. Tussendoor klinkt af
en toe de stem van de commentator;
duidelijk maar nooit opdringerig.


Geerts film is een product dat
geschraagd wordt door een jarenlang
minitieus opzoekings- en observatie-
werk, het verhaal van een Germaans
dorp dat ooit Hildeningahem heet-
te, de plaats aan de heuvel, tot het
Hillegem van de twintigste eeuw
waar een snelle verkeersweg dag en
nacht kerft in de landelijke rust.

De basistoon van film is mild en
monkelend en die toon start al vanaf
de eerste beelden: de twaalfjarige Jo-
chen vertelt in zijn dorpsklas de le-
gende van de "Lekkers", een verhaal
dat aan geloofwaardigheid wint voor
al wie wil inzien dat de Hillegemna-
ren al eeuwen lang als echte Pallie-
ters de zoete bovenlaag van de dorpse
geneugten oplikken. (HLS).

Geert van Droogenbroeck toont
zijn videofilm "Hillegem en zijn
Lekkers" in première op projectie-
scherm op zaterdag 27 mei om
19.30 uur in het Parochiehuis, Die-
pestraat 5 in Hillegem. Toegang:
100 frank kassa, voorverkoop: tel.
053-62.74.78.