Doelstelling
 

A2Z-projects streeft er naar om binnen de bouwsector diensten aan te bieden die optimaal beantwoorden aan de behoeften van particulieren en kleine ondernemingen. U kan bij ons terecht voor bouw- en veiligheidsco÷rdinatie, bouwkundig tekenwerk, bouwtechnische expertise en -advies. Wij zijn vooral actief binnen de regio: Aalst - Dendermonde - Willebroek - Mechelen - Brussel - Dilbeek.
Door het werken volgens een gedefinieerde structuur en proces bieden we een uitstekende prijs/kwaliteit aan.

Dit zijn onze kernwaarden: Klantgericht, Nauwgezet georganiseerd, Efficient & Qualiteit. Door permanente bijscholing willen we de bekwaamheid verhogen om steeds op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen.

 

Veiligheidsco÷rdinatie
 
Sinds 01/05/2001 is het verplicht een veiligheidsco÷rdinator aan te stellen tijdens het ontwerp en de uitvoering van bouwkundige werken en dit volgens het KB van 25/01/2001 betreffende Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen. Deze veiligheidsco÷rdinatie kunnen wij voor u verzorgen. Verder adviseren wij zodat al de van kracht zijnde wetten omtrend Veiligheid en gezondheid worden nageleefd. Vergeet niet dat er heel wat reglementeringen (EU-richtlijnen, wetten, normen, enz...) zijn m.b.t. werkmethodes, machines, gevaarlijke producten, enz.. waardoor ongevallen kunnen worden vermeden.

De volgende voorschriften uit het KB zijn belangrijk bij het aanstellen van een Veiligheidsco÷rdinator:
- (art.2) Bouwkundige werken zijn: graafwerken, grondwerken, funderings- en verstevigingswerken, waterbouwkundige werken, wegenwerken, bouwwerken, verbouwingswerken, renovatiewerken, herstellingswerken, sloop- en afbraakwerken, afwerkingswerkzaamheden, enz...

- (art.4) Enkel wanneer er slechts ÚÚn aannemer zonder onderaannemers bij het project is betrokken moet er geen Veiligheisco÷rdinator aangesteld worden. De opdrachtgever is dan verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de veiligheid.
- (art.5) Indien het om een bouwkundig werk gaat en er meerdere aannemers betrokken zijn moet de opdrachtgever een Veiligheidsco÷rdinator aanstellen door middel van een schriftelijke overeenkomst.
Indien de opdrachtgever een particulier is en het bouwwerk niet bestemd is voor professioneel of commercieel gebruik zal de architect een Veiligheidsco÷rdinator zoeken voor rekening van de opdrachtgever.
- (art.6) De architect mag het ontwerp enkel verderzetten nadat er een veiligheidsco÷rdinator is aangesteld.

Voor meer informatie of een gratis prijsofferte kan u ons steeds vrijblijvend contacteren.

 
 
Bouwco÷rdinatie